Disseminatie en educatie zijn twee belangrijke pijlers van het CLARIAH-programma.

Disseminatie

Zonder een actieve onderzoeksgemeenschap die de doelstellingen van CLARIAH niet alleen onderschrijft maar de resultaten ook daadwerkelijk gebruikt voor haar onderzoek en onderwijs, is het geld voor CLARIAH slecht besteed.

Een belangrijk onderdeel van CLARIAH is daarom het bij elkaar brengen van Geesteswetenschappers, Sociale-wetenschappers en ICT-onderzoekers zodat men van elkaar weet wat gewenst is, wat kan en hoe het gebruikt kan worden. Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat (aankomende) HSS-onderzoekers vertrouwd gemaakt worden met het gebruik van technologie: CLARIAH-technologie moet een essentieel onderdeel worden van het curriculum van studenten uit de sociale- en geesteswetenschappen.

Om dit te realiseren is er een Disseminatie & Educatie-plan voor de komende 4-jaar opgesteld. Het beschrijft de verschillende activiteiten om de komende jaren zoveel mogelijk onderzoekers en studenten vertrouwd te maken met het gebruik van technologie in hun onderzoek en onderwijs. Deels zal dit gaan via lezingen en bijeenkomsten, deels via hands-on-experience zoals Chrash-courses en  THATcamps, waarbij men leert de technologie te gebruiken.