ASR4PESP: Automatic Speech Recognition for Primary Education Speaking Proficiency

Looptijd november 2020 - november 2021  
PI dr. Catia Cucchiarini, Radboud Universiteit Nijmegen
Financiers CITO, CLARIAH 

Het beoordelen van spreekvaardigheid in het basisonderwijs is niet eenvoudig omdat leerkrachten op vele aspecten (inhoud en grammatica) moeten letten in één gesprek. Als mogelijke oplossing heeft CitoLab Beelverhaal ontwikkeld, een app die leerlingen uitnodigt een verhaal te vertellen op basis van vier plaatjes.

Met Automatische Spraakherkenning (ASH) wordt het gesproken verhaal omgezet naar tekst, zodat de leerkracht dat later kan bekijken op meerdere aspecten om spreekvaardigheid beter te kunnen beoordelen.  
Omdat ASH van Nederlandse kinderspraak nog problematisch is, wordt in dit project de kwaliteit van ASH van Nederlandse kinderspraak verbeterd om die geschikt te maken voor educatieve applicaties als Beeldverhaal.​