SASTA (Semi-Automatische Analyse van Spontane Taal)

Looptijd september 2019- september 2020 VKL
PI prof. dr. Jan Odijk, Universiteit van Utrecht
Financiers Vereniging voor Klinische Linguïstiek, Stichting Taaltechnologie, CLARIAH 

Klinisch linguïsten willen graag de analyse van spontane taalsessies met patiënten gebruiken voor het diagnosticeren van taalachterstanden of afwijkingen (bijv. afasie). De analyse van dergelijke sessies gebeurt tot nu toe volledig met de hand. Dat is zeer arbeidsintensief en wordt daarom vaak niet gedaan of slechts gedeeltelijk.

De Universiteit van Utrecht onderzoekt samen met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL)  of dit proces gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden om  dit proces efficiënter te laten verlopen. Daartoe wordt een onderzoeksprototype van een nieuwe applicatie ontwikkeld (SASTA) die geschikt is voor de semi-automatische assessment van taalontwikkeling volgens verschillende assessmentmethodes.

Deze  nieuwe applicatie :

  1. hergebruikt modules van GRETEL4 (nl. de Alpino automatische ontleder en GrETELs querysysteem) ;
  2. voegt nieuwe modules voor aspecten niet of niet volledig afgedekt door Alpino (bijv. voor samenstellingen, bepaalde spreektaalvormen en allerlei vormen van afwijkend taalgebruik). 

SASTA gebruikt daarbij specificaties geformuleerd als een set query’s die taalassessmentmethodes zoals STAP, TARSP, en ASTA implementeren.