Say no more! Natural Language Processing for diagnosis and screening in psychiatry

Looptijd november 2020 - november 2021  
PI drs. Janna de Boer, MD, UMC Utrecht
Financiers Sunovion, CLARIAH 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de waarde van gesproken taalanalyse in de psychiatrie, aangezien spraak een belangrijke bron van informatie is over hoe het met iemand gaat. Daarnaast worden veel psychiatrische aandoeningen gekenmerkt door (milde) taal- en/of spraakstoornissen. Tot nu toe zijn dergelijke analyses erg arbeidsintensief, omdat alle gesprekken handmatig worden getranscribeerd.

Met dit project willen we CLARIAH’s automatische spraak herkenner (ASH) gebruiken om te analyseren of spraak van patiënten met een psychiatrische aandoening ook nauwkeurig automatisch kan worden herkend. Op dit moment is nog niet duidelijk of de spraak van mensen met een taal- en/of spraakstoornis nauwkeurig genoeg kan worden herkend om te gebruiken voor klinische doeleinden zoals diagnostiek of prognose.