CLARIAH

Hier de eerste twee video's die de verschillende speerpunten uit het CLARIAH-voorstel duidelijk voor het voetlicht brengen.

NWO-CLARIAH Film Kickoff  
NWO-CLARIAH CLARIAH Kickoff