Nog veel meer digitale data en software

Logo neerlandistiek

Door Jan Odijk.
Deze blog is eerder verschenen in Neerlandistiek

Naar aanleiding van Sterre Leufkens’ overzicht van enkele hoogtepunten van digitale bronnen (in deNeerlandistiek van 6 september 2019) zou ik de Neerlandistiek-gemeenschap erop willen wijzen dat er nog veel meer aan digitale data en software is die van belang kan zijn voor Neerlandici. Heel veel van die data en software is beschikbaar gemaakt in het kader van de CLARIN-infrastructuur, en ontwikkeld in Nederlandse projecten hiervoor zoals CLARIN-NL en CLARIAH-CORE.

Ik noem eerst een aantal overzichten van data en software:

Ik zou er ook op willen wijzen dat, voor het Corpus Gesproken Nederlands, zonder te downloaden, en zonder te hoeven programmeren of een querytaal te kennen:

Tot slot: dat applicaties als PaQuGrETEL 4.0 (in ontwikkeling maar al te gebruiken) en AutoSearch (waarvan binnenkort een upgrade zal verschijnen) het toelaten je eigen corpus of dataset in te laden en te doorzoeken op grammaticale eigenschappen.

Zonder login
Heel veel applicaties en data zijn toegankelijk zonder enige login. Als er wel een login nodig is dan kan dat in de meeste gevallen via het account van de onderzoeksinstelling waaraan je verbonden bent. Als je niet verbonden bent aan een onderzoeksinstelling dan kun je een account aanvragen bij CLARIN ERIC. Dat zal voor niet-commerciële activiteiten vrijwel altijd gehonoreerd worden. Voor commerciële activiteiten moeten er speciale afspraken gemaakt worden.

Voor meer informatie hierover, en ook om eventueel een cursus of hands-on-sessie te volgen om dergelijke tools optimaal te gebruiken (of als je zelf zo’n cursus zou willen geven met behulp van de educatieve pakketten die hiervoor ontwikkeld zijn) kun je contact opnemen met .