CABRHoe kunnen we het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar maken? Die vraag stond centraal binnen Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit (TRIADO). Welke resultaten heeft het project opgeleverd en wat betekent dit voor de toekomst van het CABR?

Kom op 13 september naar Connecting the dots, een congres over de geschiedenis en de wetenschappelijke waarde van het CABR. En de mogelijkheden van een digitaal doorzoekbaar archief.
Met lezingen van Abram de Swaan, Peter Romijn en Ad van Liempt, en een paneldiscussie o.l.v. Lex Heerma van Voss met o.a. Marens Engelhard, Wouter Veraart, Ralf Futselaar en Catrien Bijleveld.

Houd voor het programma en aanmelden Oorlogsbronnen.nl in de gaten.

Resultaat

icoonpdf Eindrapport verrijkingsfase TRIADO (NL)

icoonpdf Final report on TRIADO enrichment phase (EN)

Datum en locatie

KNAW | Kloveniersburgwal 29 Amsterdam | 13 september | 10 - 17 uur

 

Schermafbeelding 2019 06 20 om 16.03.14

 

kop

De wondere wereld van het dieren- en plantenrijk heeft nog zoveel onontdekte verhalen. De ATHENA data portal combineert historische, archeologische en ecologische gegevens per soort
om interdisciplinair onderzoek naar de Nederlandse biodiversiteit in het nabije en verre verleden te vergemakkelijken.
Tijdens de lancering vertellen de initiatiefnemers over de totstandkoming van het project met de hulp van vele partners, de onuitputtelijke bronnen en de grenzeloze mogelijkheden. Voor natuurliefhebbers en professionals belooft dit een interessante middag te worden.
Dit project is gefinancierd door CLARIAH: een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor onderzoekers in de geesteswetenschappen.

 

Programma

13:00 – 13:30 Ontvangst met koffie & thee
13:30 – 13:40 Opening
13:40 – 14:10 Database en biologie: Thomas van Goethem, Radboud Universiteit & Universiteit Utrecht
14:10 – 14:40 Geschiedenis: Jan Luiten van Zanden, Universiteit Utrecht
14:40 – 15:10 Archeologie: Inge van der Jagt & Otto Brinkkemper, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
15:10 – 15:30 Citizen science project: ‘Adopteer een dier of een plant’
15:30 – 16:00 Casestudy ‘De bolderik’: Joop Schaminée, Radboud Universiteit & Wageningen University & Research
16:00 – 16:30 Casestudy ‘De ringslang’: Rob Lenders, Radboud Universiteit
16:30 – 17:30 Afsluiting & borrel


Wanneer:
Maandag 1 juli 2019, 13:00 – 17:30 uur (inclusief borrel)

Waar:
Aula Academiegebouw (ontvangst en borrel in Zaal 1636)
Domplein 29, 3512 JE Utrecht

Taal:
Nederlands

Aanmelden:
Mail naar

Meer informatie

Banner

kbWordt de bibliothecaris straks vervangen door een Robot?

  • Hoe kan AI collecties op nieuwe manieren toegankelijk maken, zoals Spotify dat met muziek doet?
  • Wat voor ethische vraagstukken roept AI in de context van de bibliotheek op?
  • Kan de bibliotheek eigenlijk ook iets betekenen voor de toekomst van AI?

Je zou denken dat er geen begrippen zijn die verder uit elkaar liggen: de bibliotheek en Artificial Intelligence (AI). De bibliotheek is een eeuwenoud en betrouwbaar instituut. AI is een nieuwe technologie die zich razendsnel ontwikkeld en waar veel onzekerheid bestaat over de kansen en risico’s.

In dit KB College kijken vier sprekers vanuit verschillende perspectieven naar AI en de bibliotheek.
De sprekers zullen met elkaar en met het publiek in gesprek gaan over AI en de bibliotheek van de toekomst.

Aanmelden

Dat kan hier.

Datum & Locatie

2 juli 2019

13:00 - 17:00

Aula KB, Den Haag

Programma

Tijd Onderwerp Spreker
13:00 Welkom en introductie Jan Willem van Wessel, KB
13:05 De nieuwe bibliothecaris David Lankes, University of South Carolina, Director School of
Library and Information Science - ontving in 2016 de Ken Haycock
Award for Promoting Librarianship (Videoboodschap)
13:20 Beeldherkenning in de bibliotheek Thomas Smits, Universiteit Utrecht
13:50 Ethische aspecten van AI Kriti Sharma, Artificial Intelligence Technoloog, VN adviseur,
Forbes 30 under 30, TEDtalk spreker
14:40 Cultural AI Jacco van Ossenbruggen, CWI
15:15 AI en de bibliotheek Jan Willem van Wessel, KB
15:50 Panelgesprek met sprekers Moderator: Erik Boekestijn, KB

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 17 september 2018 heeft het marktonderzoeksinstituut GfK haar archief met kijk- en luistercijfers overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Het betreft de kijkcijfers uit de periode 1967-2001 en luistercijfers uit de periode 1967-2011.

290152 van%20links%20naar%20rechts%20eppo%20van%20nispen%20tot%20sevenaer%20%28beeld%20en%20geluid%29%2c%20julia%20noordegraaf%20%28uva%29%20en%20liesbeth%20nekkers%20%28gfk%29 b149db large 1537196236Van links naar rechts Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld en Geluid),
Julia Noordegraaf (UvA, CLARIAH) en Liesbeth Nekkers (GfK)

 

GfK voert al sinds 1967 onderzoek uit naar het kijk- en luistergedrag van de Nederlandse bevolking. Het kijk- en luisterarchief biedt een schat aan informatie voor historische onderzoek en is een verrijking van de Beeld en Geluid collectie.

Kijk- en luistercijfers uit de periode 1967-1995 zijn op papier gerapporteerd, de periode daarna is digitaal beschikbaar. Beeld en Geluid werkt samen met CLARIAH, de onderzoek infrastructuur voor onderzoekers in de Geesteswetenschappen, om alle papieren cijfers te digitaliseren en voor onderzoekers beschikbaar te maken.

Voor het archiveren van de kijk- en luistercijfers uit de periode na 2001 (TV) en na 2011 (radio) wordt momenteel overlegd met de Stichting Kijkonderzoek (SKO) en de Stichting Nationaal LuisterOnderzoek (NLO).

CLARIAH

Voor CLARIAH is dit een prachtige bron om de geschiedenis van de consumptie en beleving van publieke radio en televisie te onderzoeken. Bronnen voor het in kaart brengen van kijkers en luisteraars uit het verleden zijn schaars, wat het onderzoek naar de impact van radio en televisie op het publiek lastig maakt - het is vaak alleen mogelijk om via interviews kleinschalig onderzoek te doen. Met deze data hebben we een representatief beeld van de kijk- en luisterdichtheid van de publieke radio en televisie, vanaf 1967 continue gemeten, inclusief een waardering van specifieke programma's. 
 
Binnen werkpakket 5 zal samengewerkt worden met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om deze data beschikbaar te stellen voor mediawetenschappelijk onderzoek. 

Het volledige persbericht staat hier.

* PERSBERICHT *

12 April 2018, Amsterdam

CLARIAH-infrastructuur krijgt met CLARIAH-PLUS het gewenste vervolg.

clariah plusVanmiddag honoreerde minister Ingrid van Engelshoven de CLARIAH PLUS-aanvraag met 13,8 miljoen euro. Daarmee kan het geesteswetenschappelijk consortium onder leiding van het Huygens ING verder bouwen aan de nationale digitale CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen.

In het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft minister Ingrid van Engelshoven van OC&W namens de NWO € 13,8 miljoen toegekend aan het project CLARIAH PLUS. De toekenning is namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten in ontvangst genomen door de Principal Investigator (PI) Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Heerma van Voss: ‘Deze toekenning is een bevestiging van het grote belang van de CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in Nederland en ver daar buiten. Deze infrastructuur zal niet alleen het karakter van het geesteswetenschappelijk onderzoek wezenlijk veranderen, maar ook van het sociaal wetenschappelijk onderzoek.’

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH-CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN en DARIAH initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de Geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH-CORE focuste speciaal op taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies, In CLARIAH-PLUS worden daaraan toegevoegd infrastructuur voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie.

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),  Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.

Voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met CLARIAH: Arjan van Hessen, (Tel: +31 621 888 146)

Neem voor het aanvragen van een (telefonisch) interview met Lex Heerma van Voss (PI en voorzitter Executive Board van CLARIAH) en/of Gertjan Filarski (CTO van CLARIAH) contact op met Thijs van der Veen, Communicatieadviseur Huygens ING / Humanities Cluster, 06-46110399, .

clariah plus clariah plus clariah plus

De filmpjes zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling mbv de CLARIAH Automatische Spraak Herkenner + een beetje post-processing. De Engelse ondertiteling is gedaan mbv DeepL op basis van de Nederlandse ondertiteling na de post-processing en vervolgens gecorrigeerd voor de ergste fouten (Geesteswetenschappen -> Spiritual Science). De ondertiteling kan gekozen worden via de cc-button.