athenaATHENA zoekt kunst en natuurliefhebbers voor het herkennen van dier- en plantensoorten in de schilderijencollectie van het Rijksmuseum.
Een jaar na de lancering van de ATHENA-database, zijn we nu bezig met het opnemen van beroemde Nederlandse schilderijen, om zo de geschiedenis van de iconografie van dieren en planten in Nederland te laten zien. Er is immers nog veel onbekend over hoe de natuurlijke wereld in de loop van de tijd door mensen is beïnvloed. Historische schilderijen kunnen biologische en culturele aspecten van de historische interactie tussen mens en natuur onthullen. Voor het herkennen van dier- en plantensoorten in de collectie van het Rijksmuseum hebben we jullie hulp nodig! 

Via het Zooniverse platform nodigen wij jou uit om ons te helpen bij het ontdekken van planten en dieren in schilderijen. Terwijl je door de enorme collectie van het Rijksmuseum bladert, kan je helpen bij het classificeren van diersoorten en eventueel aanwezige bloeiende planten, bomen of struiken. Je digitale museumbezoek omvat veel meesterwerken uit de 16e eeuw tot de moderne tijd. Vanwege de enorme omvang van de Rijksmuseum collecties zal het project zich voorlopig richten op schilderijen en prentkunst. 

Door deze kunstwerken te classificeren, help jij het ATHENA-portal verder uit te bouwen. ATHENA is een project van een kernteam van onderzoekers met achtergronden in biologie en geschiedenis, ondersteund door een breed consortium van kennis- en erfgoedinstellingen. Het Athena project wordt gefinancierd door CLARIAH en heeft als doel een internationaal unieke database te ontwikkelen waarmee onderzoekers uit meerdere wetenschappelijke disciplines historische mens-natuur relaties kunnen bestuderen. Bij veel schilderijen is het echter niet bekend welke dier- en plantsoorten zijn weergegeven, en daarom vragen wij jouw hulp!


Interesse om deel te nemen aan dit project?
Lees meer over het schilderijenproject, en hoe je mee kan doen op: https://www.zooniverse.org/projects/tzwaanswijk/athena-spot-species-in-fine-art.

Zooniverse is het grootste en populairste platform voor onderzoek met behulp van crowdsourcing, waarbij ieder die wil aan een project kan bijdragen. Deelname is gratis en vrijblijvend.
Datum 29 november 2019 logo nde
Tijd 13:00 - 17:30
Locatie De Theaterloods, Radio Kootwijk

Wetenschaps- en erfgoedinstellingen richten zich, net als de samenleving, steeds meer op digitale producten en diensten.
In verschillende initiatieven bouwen deze instellingen mee aan onderdelen van een gemeenschappelijke publieke digitale infrastructuur.

Maar hoe robuust zijn die initiatieven eigenlijk? Ze staan vaak onder financiële en/of organisatorische druk of verdwijnen na verloop van tijd.
Het ontwikkeltempo van publieke digitale diensten ligt laag in vergelijking met dat van de grote spelers op het web. De rol van de publieke sector in het digitale domein lijkt mede hierdoor te marginaliseren en de vrije toegang tot kennis en informatie zelf, als basis voor een gezonde moderne samenleving, komt daarmee steeds meer onder druk te staan.

De Theaterloods FoyerFoyer van de Theaterloods Tegelijkertijd (of mede daardoor) bestaat het risico dat het web gaandeweg steeds minder open, democratisch, neutraal en transparant is. Een breed gedragen visie als kader voor zulke initiatieven lijkt te ontbreken.
Een gevolg hiervan is dat de publieke digitale infrastructuur kwetsbaar en vaak weinig duurzaam oogt.

In april 2019 verscheen “Shared Digital Europe” dat nieuwe kaders voor Europees digitaal beleid schets. Dit visiedocument pleit voor een veelomvattender kader voor een Europees digitaal beleid gericht op een rechtvaardige en democratische digitale omgeving. Een beleid waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke openbare instellingen in het algemeen belang functioneren en waar mensen inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving werkt.

CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten in op brede samenwerking rondom publieke, digitale infrastructuren. Maar kunnen we de rol van onze organisaties duidelijker definiëren op basis van dit recente Europese visiedocument? En op welke manier kunnen we deze rol vormgeven op het gebied van beleid, technologie, organisatie en financiering om een publieke infrastructuur ook in de toekomst te borgen?

Tijdens het symposium gaan we in op de vraag welke rol en verantwoordelijkheden erfgoedinstellingen, onderzoeksinstellingen en andere kennisinstellingen hebben voor het bieden van toegang tot kennis en informatie in het digitale domein.

Drie sprekers geven een prikkelende inleiding, ieder vanuit een eigen perspectief. Wat zijn de verwachtingen van de samenleving, van de markt en van de publieke sector. Een panel gaat hierover in gesprek met elkaar en de zaal.

Het symposium wordt georganiseerd door CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed en vindt plaats in het kader van de Week van het Digitaal Erfgoed.

Maandag 17 september 2018 heeft het marktonderzoeksinstituut GfK haar archief met kijk- en luistercijfers overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Het betreft de kijkcijfers uit de periode 1967-2001 en luistercijfers uit de periode 1967-2011.

290152 van%20links%20naar%20rechts%20eppo%20van%20nispen%20tot%20sevenaer%20%28beeld%20en%20geluid%29%2c%20julia%20noordegraaf%20%28uva%29%20en%20liesbeth%20nekkers%20%28gfk%29 b149db large 1537196236Van links naar rechts Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld en Geluid),
Julia Noordegraaf (UvA, CLARIAH) en Liesbeth Nekkers (GfK)

 

GfK voert al sinds 1967 onderzoek uit naar het kijk- en luistergedrag van de Nederlandse bevolking. Het kijk- en luisterarchief biedt een schat aan informatie voor historische onderzoek en is een verrijking van de Beeld en Geluid collectie.

Kijk- en luistercijfers uit de periode 1967-1995 zijn op papier gerapporteerd, de periode daarna is digitaal beschikbaar. Beeld en Geluid werkt samen met CLARIAH, de onderzoek infrastructuur voor onderzoekers in de Geesteswetenschappen, om alle papieren cijfers te digitaliseren en voor onderzoekers beschikbaar te maken.

Voor het archiveren van de kijk- en luistercijfers uit de periode na 2001 (TV) en na 2011 (radio) wordt momenteel overlegd met de Stichting Kijkonderzoek (SKO) en de Stichting Nationaal LuisterOnderzoek (NLO).

CLARIAH

Voor CLARIAH is dit een prachtige bron om de geschiedenis van de consumptie en beleving van publieke radio en televisie te onderzoeken. Bronnen voor het in kaart brengen van kijkers en luisteraars uit het verleden zijn schaars, wat het onderzoek naar de impact van radio en televisie op het publiek lastig maakt - het is vaak alleen mogelijk om via interviews kleinschalig onderzoek te doen. Met deze data hebben we een representatief beeld van de kijk- en luisterdichtheid van de publieke radio en televisie, vanaf 1967 continue gemeten, inclusief een waardering van specifieke programma's. 
 
Binnen werkpakket 5 zal samengewerkt worden met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om deze data beschikbaar te stellen voor mediawetenschappelijk onderzoek. 

Het volledige persbericht staat hier.

* PERSBERICHT *

12 April 2018, Amsterdam

CLARIAH-infrastructuur krijgt met CLARIAH-PLUS het gewenste vervolg.

clariah plusVanmiddag honoreerde minister Ingrid van Engelshoven de CLARIAH PLUS-aanvraag met 13,8 miljoen euro. Daarmee kan het geesteswetenschappelijk consortium onder leiding van het Huygens ING verder bouwen aan de nationale digitale CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen.

In het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft minister Ingrid van Engelshoven van OC&W namens de NWO € 13,8 miljoen toegekend aan het project CLARIAH PLUS. De toekenning is namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten in ontvangst genomen door de Principal Investigator (PI) Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Heerma van Voss: ‘Deze toekenning is een bevestiging van het grote belang van de CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in Nederland en ver daar buiten. Deze infrastructuur zal niet alleen het karakter van het geesteswetenschappelijk onderzoek wezenlijk veranderen, maar ook van het sociaal wetenschappelijk onderzoek.’

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH-CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN en DARIAH initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de Geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH-CORE focuste speciaal op taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies, In CLARIAH-PLUS worden daaraan toegevoegd infrastructuur voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie.

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),  Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.

Voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met CLARIAH: Arjan van Hessen, (Tel: +31 621 888 146)

Neem voor het aanvragen van een (telefonisch) interview met Lex Heerma van Voss (PI en voorzitter Executive Board van CLARIAH) en/of Gertjan Filarski (CTO van CLARIAH) contact op met Thijs van der Veen, Communicatieadviseur Huygens ING / Humanities Cluster, 06-46110399, .

clariah plus clariah plus clariah plus

De filmpjes zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling mbv de CLARIAH Automatische Spraak Herkenner + een beetje post-processing. De Engelse ondertiteling is gedaan mbv DeepL op basis van de Nederlandse ondertiteling na de post-processing en vervolgens gecorrigeerd voor de ergste fouten (Geesteswetenschappen -> Spiritual Science). De ondertiteling kan gekozen worden via de cc-button. 

 

logo escience zwartHet Netherlands eScience Center (NLeSC) nodigt onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van Milieu & Duurzaamheid en Geesteswetenschappen & Sociale Wetenschappen uit om financiering en ondersteuning aan te vragen om rekenintensieve en/of datagestuurde problemen binnen hun onderzoek aan te pakken.

Doel

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is domeinwetenschappers die werkzaam zijn op de vakgebieden Milieu & Duurzaamheid en Geesteswetenschappen & Sociale Wetenschappen, gebruik te laten maken van software voor computerintensieve en/of datagestuurde problemen.

Met de geselecteerde voorstellen zullen nieuwe wetenschappelijke uitdagingen kunnen worden aangegaan en zal het proces van wetenschappelijke ontdekking op het gebied van de bovengenoemde vakgebieden hopenlijk worden verbeterd en versneld.

Tijdschema

  • Deadline voor submissie van het pre-proposals: donderdag 17 mei 2018, 14:00 CET

  • Deadline voor submissie van het volledige proposal: donderdag 30 august 2018, 14:00 CET 

Een volledig voorstel kan alleen worden ingediend na deelname aan de voorronde.

Een uitgebreider bericht (Engels) staat hier.