CLARIAH Fellowship Call (2021)

CLARIAH heeft op 31 januari 2021 een oproep gedaan voor onderzoeks- en onderwijsbeurzen.
Er worden twee soorten beurzen onderscheiden:

  1. Onderzoeksbeurzen
  2. Onderwijsbeurzen.

In een Research Fellowship voert een onderzoeker (de CLARIAH Research Fellow) een klein onderzoeksproject uit op basis van een expliciet geformuleerde onderzoeksvraag door gebruik te maken van data en/of software die al onderdeel zijn van de CLARIAH infrastructuur.

Bij een Teaching Fellowship gebruikt een docent aan een Nederlandse universiteit (de CLARIAH Teaching Fellow) data en/of software die deel uitmaken van de CLARIAH infrastructuur in een BA, MA of RMA cursus voor een expliciet geïdentificeerde categorie studenten (bijv. gedefinieerd in termen van vooronderstelde achtergrondkennis).

De oproep verwijst naar een overzicht van de data en tools die in aanmerking komen en gaat vergezeld van inleidende teksten over deze data en tools.

De volledige tekst is hier te zien.

 .