Informatiesessie CLARIAH Call for Research Pilots & Lezing Katrien Depuydt

Datum 22 september 2016 CLARIAH icon
Tijd 13:30 – 17:30 uur
Locatie Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9-11, Utrecht

CLARIAH organiseert een informatiesessie over de recent opengestelde Call for Research Pilots.
Deze informatiesessie wordt voorafgegaan door een lezing van Katrien Depuydt over haar werk in CLARIAH aan een diachroon semantisch lexicon.
Het abstract van deze lezing staat hieronder.

Programma

13:30-14:00 Inloop met koffie
14:00-15:00 Lezing Katrien Depuydt (INT) "Naar een Diachroon Semantisch lexicon van het Nederlands"
 
De eerste resultaten van het werk aan een diachroon semantisch lexicon voor het Nederlands worden gepresenteerd. Het lexicon zal relaties leggen tussen concepten door de tijd heen, en heeft als mogelijke toepassingen tekstontsluiting en diachroon onderzoek naar de ontwikkeling van woorden en concepten. We gaan in op de structuur en op de procedures om de lexiconinhoud op te bouwen. De voornaamste bronnen zijn in eerste instantie de historische woordenboeken voor het Nederlands (ONW, VMNW, MNW, WNT). In een later stadium zal ook materiaal van andere lexicale bronnen en corpusmateriaal benut worden.
15:00-16:30 Informatiesessie CLARIAH Call for Research Pilots
16:30-17:30 Borrel

 
Deelname aan de bijeenkomst is gratis maar registratie is zeer gewenst.

Inschrijfformulier