weekerfgoed

Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed 2017 worden door het hele land bijeenkomsten rondom digitaal erfgoed georganiseerd. De Week wordt geopend op 7 april 2017 in Den Bosch tijdens de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In 2015 vond de eerste editie van de Week van het Digitaal Erfgoed plaats. Aanmelden voor de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed is helaas niet meer  mogelijk; het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Maar er is die week veel meer:

Zo is er op 10 april een workshop over het werken met PID's (Persistent Identifiers). Persistent Identifiers voorkomen linkrot, een probleem waar ook wetenschappelijke websites en publicaties mee kampen. Twee dagen later, op 12 april, is er een workshop over webarchivering in Nederland, die zich mede richt op onderzoekers, in de rol van gebruikers van webarchieven.
Ook interessant is de bijeenkomst Story of our life op 13 april, in samenwerking met het Meertens Instituut.

Er is meer, en dat is te zien op de website: http://weekvanhetdigitaalerfgoed.nl/

 

Op 13 december 2016 werden de onderzoeksfaciliteiten bekend gemaakt die de komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap in Nederland. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker nam de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met de 33 geselecteerde faciliteiten en clusters in ontvangst tijdens de presentatie in Den Haag. De faciliteiten op de Roadmap komen in aanmerking voor financiering door NWO. Onder deze faciliteiten is elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen.

Hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten leveren een belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie. Staatssecretaris Dekker: ‘Wetenschappelijk onderzoek is dé sleutel voor vooruitgang. Excellente wetenschap kan niet zonder hoogwaardige en toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. Wetenschap moet impact hebben. En dat betekent: samenwerken, kennis delen en nieuwsgierig blijven. De Nationale Roadmap gaat over het gereedschap dat wetenschappers nodig hebben om hun belangrijke wetenschappelijke werk voor de samenleving te kunnen doen. Terecht is samenwerken een rode draad hierin.’

Eerder dit jaar bracht de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met een landschapsanalyse zo’n 160 bestaande en nieuwe onderzoeksfaciliteiten met een investeringsbehoefte in kaart. Er is echter te weinig geld om al deze faciliteiten in Nederland te ondersteunen. Daarom is een selectie gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten op basis van hun belang voor de wetenschap. Ook is er nadrukkelijk geselecteerd op aansluiting bij strategische prioriteiten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda, de topsectoren en de Europese roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (ESFRI).

Clustering faciliteiten voor samenwerking

Bij het in kaart brengen van de onderzoeksfaciliteiten in Nederland tijdens de landschapsanalyse constateerde de Commissie al dat een betere afstemming en samenwerking tussen faciliteiten nodig is om de investeringsbehoefte omlaag te brengen. Zo wordt er door verschillende faciliteiten vergelijkbare apparatuur aangevraagd en worden nieuwe investeringen gedaan of gepland terwijl bij bestaande faciliteiten nog capaciteit beschikbaar is.

Een van de keuzes die de Commissie daarom heeft gemaakt voor de Roadmap 2016-2020 is het aanbrengen van clusters van onderzoeksfaciliteiten. De Commissie heeft deze clusters gevraagd om met één gezamenlijk investeringsplan te komen. Voorzitter Van Duijn: ‘Dit leidt tot meer samenwerking en afstemming en tot een zo efficiënt mogelijke inzet van de beperkte middelen.’ Naast de 16 individuele faciliteiten bevat de Roadmap 17 clusters.

Eerste toekenningen in 2018

Medio 2017 kunnen de onderzoeksfaciliteiten die op de Roadmap staan hun financieringsaanvraag indienen. De eerste toekenningen worden in het voorjaar van 2018 verwacht. De Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is ingesteld voor een periode van vier jaar. In de loop van 2020 vindt de volgende update van de Nationale Roadmap plaats. De Permanente Commissie zal na de aanstaande financieringsronde de opzet van de huidige Roadmap evalueren. Tussentijds kunnen in urgente situaties beperkte aanvullingen gedaan worden op deze Nationale Roadmap.

Permanente Commissie

Om de strategische kaders voor deze investeringen voor langere tijd vast te leggen heeft het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 aan NWO gevraagd een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in te stellen. Op 24 juni 2016 presenteerde de Commissie haar eerste omvangrijke inventarisatie van het onderzoeksfaciliteitenlandschap, door middel van de lancering van onderzoeksfaciliteiten.nl. Deze website biedt voor het eerst een overzicht van het aanbod aan bestaande grootschalige infrastructuur in Nederland.

Meer informatiehiskrant12 december 2016 - Op 20 januari a.s. organiseert de KB, de nationale bibliotheek, opnieuw een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. Zie ook het verslag van Historische kranten als big data I (2015).

Het volledige artikel staat hier.

Gisteren (17-dec-2016) werd tijdens het ‘Symposium Limburgse woordenboeken’ in Venlo het het "Elektronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten" (e-WLD) gelanceerd. Het woordenboek is het resultaat van de curatie die aan de Radboud Universiteit met geld van CLARIN-NL werd uitgevoerd binnen het project CARE (CuRatie en integratie REgionale woordenboeken). Doel is de regionale Woordenboeken van de Brabantse, Limburgse en Gelderse dialecten om te zetten naar een gezamenlijke database.
 
Op dezelfde manier zal in de eerste helft van 2017 het Elektronisch Woordenboek van de Brabantse Dialecten (e-WBD) worden gelanceerd. Het project ligt goed op schema maar er moeten nog een paar slagen worden gemaakt.

Voor meer informatie: Website Meertens Instituut en/of Nicoline van der Sijs

clarin logoST logo meertens
logo ru

kbTienduizenden Nederlanders doen onderzoek naar  het verleden van hun familie of woonplaats. Een steeds groter deel van de papieren archieven is gedigitaliseerd, maar de verschillende databanken zijn niet of nauwelijks met elkaar verbonden. De Koninklijke Bibliotheek gaat daar wat aan doen, met behulp van hackers.  In Langs de Lijn En Omstreken een gesprek met Martijn Kleppe, onderzoeker van de Koninklijke Bibliotheek en Marieke van Erp, hacker en winnaar van de publieksprijs. 'De tijd dat een archief een plek was waar heel veel papieren werden bewaard is voorbij. We hebben nu een heel serverpark op ons dak staan voor de digitale collectie' aldus Kleppe.

Luister het radiointerview hier terug.

De foto's van de Hach-a-LOD staan hier.