Op 13 december 2016 werden de onderzoeksfaciliteiten bekend gemaakt die de komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap in Nederland. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker nam de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met de 33 geselecteerde faciliteiten en clusters in ontvangst tijdens de presentatie in Den Haag. De faciliteiten op de Roadmap komen in aanmerking voor financiering door NWO. Onder deze faciliteiten is elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen.

Hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten leveren een belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie. Staatssecretaris Dekker: ‘Wetenschappelijk onderzoek is dé sleutel voor vooruitgang. Excellente wetenschap kan niet zonder hoogwaardige en toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. Wetenschap moet impact hebben. En dat betekent: samenwerken, kennis delen en nieuwsgierig blijven. De Nationale Roadmap gaat over het gereedschap dat wetenschappers nodig hebben om hun belangrijke wetenschappelijke werk voor de samenleving te kunnen doen. Terecht is samenwerken een rode draad hierin.’

Eerder dit jaar bracht de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met een landschapsanalyse zo’n 160 bestaande en nieuwe onderzoeksfaciliteiten met een investeringsbehoefte in kaart. Er is echter te weinig geld om al deze faciliteiten in Nederland te ondersteunen. Daarom is een selectie gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten op basis van hun belang voor de wetenschap. Ook is er nadrukkelijk geselecteerd op aansluiting bij strategische prioriteiten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda, de topsectoren en de Europese roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (ESFRI).

Clustering faciliteiten voor samenwerking

Bij het in kaart brengen van de onderzoeksfaciliteiten in Nederland tijdens de landschapsanalyse constateerde de Commissie al dat een betere afstemming en samenwerking tussen faciliteiten nodig is om de investeringsbehoefte omlaag te brengen. Zo wordt er door verschillende faciliteiten vergelijkbare apparatuur aangevraagd en worden nieuwe investeringen gedaan of gepland terwijl bij bestaande faciliteiten nog capaciteit beschikbaar is.

Een van de keuzes die de Commissie daarom heeft gemaakt voor de Roadmap 2016-2020 is het aanbrengen van clusters van onderzoeksfaciliteiten. De Commissie heeft deze clusters gevraagd om met één gezamenlijk investeringsplan te komen. Voorzitter Van Duijn: ‘Dit leidt tot meer samenwerking en afstemming en tot een zo efficiënt mogelijke inzet van de beperkte middelen.’ Naast de 16 individuele faciliteiten bevat de Roadmap 17 clusters.

Eerste toekenningen in 2018

Medio 2017 kunnen de onderzoeksfaciliteiten die op de Roadmap staan hun financieringsaanvraag indienen. De eerste toekenningen worden in het voorjaar van 2018 verwacht. De Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is ingesteld voor een periode van vier jaar. In de loop van 2020 vindt de volgende update van de Nationale Roadmap plaats. De Permanente Commissie zal na de aanstaande financieringsronde de opzet van de huidige Roadmap evalueren. Tussentijds kunnen in urgente situaties beperkte aanvullingen gedaan worden op deze Nationale Roadmap.

Permanente Commissie

Om de strategische kaders voor deze investeringen voor langere tijd vast te leggen heeft het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 aan NWO gevraagd een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in te stellen. Op 24 juni 2016 presenteerde de Commissie haar eerste omvangrijke inventarisatie van het onderzoeksfaciliteitenlandschap, door middel van de lancering van onderzoeksfaciliteiten.nl. Deze website biedt voor het eerst een overzicht van het aanbod aan bestaande grootschalige infrastructuur in Nederland.

Meer informatiehiskrant12 december 2016 - Op 20 januari a.s. organiseert de KB, de nationale bibliotheek, opnieuw een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. Zie ook het verslag van Historische kranten als big data I (2015).

Het volledige artikel staat hier.

Gisteren (17-dec-2016) werd tijdens het ‘Symposium Limburgse woordenboeken’ in Venlo het het "Elektronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten" (e-WLD) gelanceerd. Het woordenboek is het resultaat van de curatie die aan de Radboud Universiteit met geld van CLARIN-NL werd uitgevoerd binnen het project CARE (CuRatie en integratie REgionale woordenboeken). Doel is de regionale Woordenboeken van de Brabantse, Limburgse en Gelderse dialecten om te zetten naar een gezamenlijke database.
 
Op dezelfde manier zal in de eerste helft van 2017 het Elektronisch Woordenboek van de Brabantse Dialecten (e-WBD) worden gelanceerd. Het project ligt goed op schema maar er moeten nog een paar slagen worden gemaakt.

Voor meer informatie: Website Meertens Instituut en/of Nicoline van der Sijs

clarin logoST logo meertens
logo ru

kbTienduizenden Nederlanders doen onderzoek naar  het verleden van hun familie of woonplaats. Een steeds groter deel van de papieren archieven is gedigitaliseerd, maar de verschillende databanken zijn niet of nauwelijks met elkaar verbonden. De Koninklijke Bibliotheek gaat daar wat aan doen, met behulp van hackers.  In Langs de Lijn En Omstreken een gesprek met Martijn Kleppe, onderzoeker van de Koninklijke Bibliotheek en Marieke van Erp, hacker en winnaar van de publieksprijs. 'De tijd dat een archief een plek was waar heel veel papieren werden bewaard is voorbij. We hebben nu een heel serverpark op ons dak staan voor de digitale collectie' aldus Kleppe.

Luister het radiointerview hier terug.

De foto's van de Hach-a-LOD staan hier.

boschdocDe Nederlandse Dataprijs voor de categorie humaniora en sociale wetenschappen gaat dit jaar naar BoschDoc. De prijs (Dataprijs 2016 sculptuur en € 5.000) werd gisteren tijdens een feestelijke ceremonie uitgereikt door de juryvoorzitter van de Nederlandse Dataprijs 2016, prof. dr. José van Dijck (president KNAW).

boschdoc2Van Dijck sprak vol lof over BoschDoc, een database met geschreven bronnen tot 1800 over de laatmiddeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. In de toelichting van het juryoordeel wordt de toegankelijkheid van de data onderstreept: “Dit indrukwekkende initiatief maakt het voor een groot publiek mogelijk op eenvoudige wijze kennis te nemen van de historische bronnen”. In het juryoordeel speelt ook het erfgoedbelang van de data mee. “Deze database vergroot de uitstraling van het Nederlandse culturele erfgoed naar het buitenland. Ook spelen de onderzoekers in op de wereldwijde belangstelling voor de schilder door de bronnen zowel in het Nederlands als in het Engels en Spaans aan te bieden. Door de verbinding met de tentoonstelling over Bosch in 2016 heeft BoschDoc een groot publiek kennis laten maken met wetenschap en dat verdient de Dataprijs!”

In hun dankwoord benadrukten winnaars A.M. Koldeweij, L. Scholten en R.C. Hage het belang van de verifieerbaarheid van dit historisch materiaal. Ook vonden ze het belangrijk om wat er bekend is van zijn werk aan de wereld te tonen. Ze zijn dan ook buitengewoon trots gewonnen te hebben.