×

Waarschuwing

Het formulier #11 bestaat niet of is niet gepubliceerd.
';

JoseVanDijckEen van de grondleggers van het CLARIAH-programme, Prof. dr. José van Dijck, wordt per 1 januari 2017 benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Van Dijck is een vooraanstaand wetenschapper gespecialiseerd in mediawetenschappen en is president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Universiteit Utrecht heeft een selecte groep hoogleraren benoemd tot universiteitshoogleraren. Dit zijn wetenschappers van internationale topkwaliteit met discipline-overstijgende visie en uitstraling. De Universiteit Utrecht is zeer verheugd met de komst van José van Dijck.

Volledige bericht staat hier.

Het Verbeelden van Venetië

Victoria Szabo

Wanneer di 01-november-2016 victoria
Tijd 17:30
Locatie Rode Zaal, Brakke Grond,
Nes 45
1012 KD Amsterdam
Prijs Gratis
Registratie Hier aanmelden!

Het werkveld van digitaal cultureel erfgoed is divers en wordt steeds vaker ingezet voor bibliotheken, musea, academische instituties, toeristische doeleinden en wetenschappelijke gemeenschappen. Deze lezing benadert het veld  als een bron van mogelijkheden voor kunst-, architectuur-, cultureel- en stedelijk geschiedkundigen om hun kennis te delen met het grote publiek.

Visualizing Venice

De lezing van Victoria Szabo neemt het Internationale project Visualizing Venice als uitgangspunt om de kansen van Digital Humanities te bespreken, zowel in het museum als in de stad zelf. Daarnaast belicht Szabo de uitdagingen op het gebied van organisatie, design en technische implicaties die in dit soort projecten spelen. Wat is er nodig om met digitaal cultureel erfgoed een breed publiek te bereiken en wat zijn de mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen?
 

Als resultaat van Visualizing Venice, een onderzoeksgroep van studenten, wetenschappers en architecten, werd de geschiedenis van de Joodse Ghetto in Venetië verbeeld in de mobiele applicatie Ghett/App. De Ghett/App illustreert veertien belangrijke geolocaties en de gebruiker ervaart aan de hand van tekst, geluid, beeld, video en augmented reality hoe de omgeving zich door de tijd heen ontwikkelde.

De lancering van de Ghett/App in juni 2016 was gelijktijdig met een grote expositie genaamd "Venezia, gli Ebrei e l’Europa 1516-2016," in de Palazzo Ducale museum in Venetië. 

Klik hier voor meer informatie.

Datum 22 september 2016 CLARIAH icon
Tijd 13:30 – 17:30 uur
Locatie Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9-11, Utrecht

CLARIAH organiseert een informatiesessie over de recent opengestelde Call for Research Pilots.
Deze informatiesessie wordt voorafgegaan door een lezing van Katrien Depuydt over haar werk in CLARIAH aan een diachroon semantisch lexicon.
Het abstract van deze lezing staat hieronder.

Programma

13:30-14:00 Inloop met koffie
14:00-15:00 Lezing Katrien Depuydt (INT) "Naar een Diachroon Semantisch lexicon van het Nederlands"
 
De eerste resultaten van het werk aan een diachroon semantisch lexicon voor het Nederlands worden gepresenteerd. Het lexicon zal relaties leggen tussen concepten door de tijd heen, en heeft als mogelijke toepassingen tekstontsluiting en diachroon onderzoek naar de ontwikkeling van woorden en concepten. We gaan in op de structuur en op de procedures om de lexiconinhoud op te bouwen. De voornaamste bronnen zijn in eerste instantie de historische woordenboeken voor het Nederlands (ONW, VMNW, MNW, WNT). In een later stadium zal ook materiaal van andere lexicale bronnen en corpusmateriaal benut worden.
15:00-16:30 Informatiesessie CLARIAH Call for Research Pilots
16:30-17:30 Borrel

 
Deelname aan de bijeenkomst is gratis maar registratie is zeer gewenst.

Inschrijfformulier

Datum 13 oktober 2016 Natinaal archief
Tijd 09:00-17:00
Locatie Nationaal Archief, Den Haag

Het Netwerk Oorlogsbronnen organiseert samen met het Nationaal Archief en Archief 2020 de studiedag Googelen door archieven op 13 oktober 2016. De studiedag omvat een overzicht van nieuwe projecten die erop gericht zijn door het gebruik van slimme software archiefcollecties tot op documentniveau beter doorzoekbaar te maken.  Ook komen innovatieve technieken voor het classificeren en onderzoeken van ‘born digital’ archieven aan bod.

Naast de presentatie van een aantal best practices en experimenten wordt de keynote verzorgd door Günter Mühlberger (University of Innsbruck, programmamanager READ-project). Mühlberger heeft inmiddels jarenlange ervaring met automatische tekstherkenningstechnologie, vanuit verschillende nationale en internationale projecten. Hij zal vertellen over een webomgeving (Transkribus) die wordt ontwikkeld in het kader van het Europese project READ om vol- en semi-automatisch gedigitaliseerde archiefcollecties (handgeschreven, getypt of hybride) fulltext doorzoekbaar te maken.

De volledige aankondiging en de mogelijkheid tot aanmelden, staan hier.

Datum 20 september 2016 Natinaal archief
Tijd 12:00-17:00
Locatie Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
Den Haag

Tijdens deze studiemiddag verkennen wij samen met u de toegevoegde waarde van linked data, wat er al mogelijk is en hoe u eerste stappen kunt zetten. Projectleiders laten zien hoe zij te werk zijn gegaan en maken zichtbaar wat linked data voor hun project of organisatie heeft opgeleverd. Organisaties vertellen over de kansen die samenwerking biedt in semantische netwerken en hoe u kunt aansluiten met uw collecties. Ook zullen enkele nieuwe initiatieven worden gepitched. In een interactieve sessie is er gelegenheid om samen een aantal scenario’s uit te werken naar de eigen praktijk of om in discussie te gaan.

Centraal staat de vraag hoe u linked data in kan zetten voor uw organisatie en hoe u vorm kunt geven aan samenwerking in netwerken.

Onderwerpen

  • Inloop met lunch
  • Introductie: Waardecreatie en Linked Data
  • Project Vierdaagse Nijmegen & Stappenplan Archieven (Regionaal Archief Nijmegen)
  • RedBot: samenwerken via een semantische hub Redbot (Erfgoed Leiden/Tresoar/Redbot)
  • Geopilot voor ontsluiting van historische bronnen (Netwerk Oorlogsbronnen)
  • DimCon: een proef met digitale toegang tot collecties (Nationaal Archief / RCE)
  • Interactieve sessie: ontwikkeling en strategie in Linked Data
  • Netwerkborrel

De volledige aankondiging en de mogelijkheid tot aanmelden, staan hier.