Postdoc 'Kwantitatief onderzoek naar intra- en inter-auteurvariatie in de Nederlandse Gouden Eeuw'

logo uuT

In het kader van het NWO project "Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation" is bij het onderzoeksinstituut UiL-OTS plaats voor een Postdoctoraal onderzoeker (Postdoc). Onderzoeksprogramma Mede dankzij een dynamisch politiek, religieus en cultureel klimaat was het Nederlands in de Gouden Eeuw volop in beweging. Door standaardisatieprocessen en natuurlijke taalontwikkelingen was de taal een smeltkroes van langzaam verdwijnende taaleigenschappen uit het Middelnederlands en nieuwe mogelijkheden om woorden en zinnen te vormen. Deze taaldynamiek resulteerde in veel variatie binnen auteurs (intra-author variation).

icoonpdfHier de volledige tekst van de advertentie.

De betrokkenheid van burgers in het wetenschappelijke proces

Wetenschappers doen steeds vaker een beroep op burgers bij hun onderzoeksprojecten – denk aan digitalisering van archieven, het in kaart brengen van dialecten, bodemdiertjes tellen of gegevens over fijnstof verzamelen. Dit symposium gaat over kwesties waar de wetenschapper gedurende zo'n project mee te maken krijgt: wat kost het, hoe zit het met de kwaliteit van de gegevens, kan een leek meer dan data intypen en vogels tellen, en hoe bouw je een echte community?

 

Voor meer informatie zie hier.

 

In de Bicker van vrijdag 29-01-2016 een leuk stukje over het gebruik van taal door Donald Trump: Trumptaal.
Veel korte woorden met weinig lettergrepen, geen bijzinnen en steeds eindigen met krachtige woorden: 'probleem.’ ‘puinhoop.’ ‘schade.’ ‘service.’
Praat simpel dus, net als de kiezers, en onderscheidt zich daarmee van andere politici.

Onderhoudend college van 6 min op YouTube door Nerdwriter :-).

Dom, agressief en onbetrouwbaar. Dat zijn een aantal oordelen die Nederlanders hebben over Marokkaanse Nederlanders als ze hen alleen maar horen spreken, maar niet zien.

Reisbeurs voor workshop over machine learning op basis van beperkt beschikbare taalbronnen (MaLLoRE)

De Nederlandse Taalunie (NTU) en het Ministerie van Taal en Cultuur van Zuid-Afrika (DAC) ondersteunen activiteiten en evenementen die bijdragen aan de verbetering en verbreding van de relatie tussen het taal- en spraaktechnologieveld in Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen. Voor deelname aan de MaLLoRE-workshop hebben de NTU en DAC reisbeurzen beschikbaar gesteld voor masterstudenten en promovendi wiens onderzoek van belang is voor kennis over taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands en een van de officiële talen van Zuid-Afrika. 
De MaLLoRE-workshop vindt plaats op LREC 2016 in Slovenië.