During the LODLAM Challenge in Sydney this summer, CLARIN-NL project PoliMedia has won the Open Data Prize. PoliMedia assists researchers in analysing the media coverage of debates in the Dutch Parliament. The system automatically generates links between the debates and coverage about those debates in newspapers and radio bulletins.
Out of 39 entries, the jury judged PoliMedia to be the most innovative project because of its optimal use of semantic techniques and transparent process in opening up the generated links to other researchers.
Previous PoliMedia won the Veni LinkedUp Challenge and was finalist of the Semantic Web Challenge. The project was a joined effort of the Erasmus University Rotterdam, TU Delft, Vrije Universiteit, the Netherlands Institute for Sound and Vision and the National Library/Koninklijke Bibliotheek and has been financed by CLARIN-NL. For more information, please visit www.polimedia.nl or see the video at http://polimedia.nl/about
 

Spinque LogoAanbieder van zoektechnologie Spinque (ook actief in het CLARIAH-project OHT+), dat voortkomt uit het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), start een samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (CLARIAH centre).
Beide partijen bieden gezamenlijk een dienst aan die collecties van erfgoedinstellingen met elkaar verbindt. De publieke dienst wordt CultuurLink genoemd.

Tussen 2005 en 2009 werd er door het Centrum Wiskunde & Informatica samen met onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gewerkt aan het onderzoeksproject MultimediaN E-Culture. In dat project werd het eerste digitale erfgoednetwerk gemaakt. Daarnaast werkten deze partijen ook samen aan Commit SealincMedia, waarin een prototype werd gemaakt om vocabulaires met elkaar te linken. Met deze basistechnologieen en in combinatie met de zoektechnologie van Spinque, is de nieuwe dienst CultuurLink ontwikkeld.

Voor het volledige artikel in de Computable zie hier.

Eind juni 2015 werd het NWO-vrije competitie voorstel  "The Imperative of Regulation: local and (trans-)national dynamics of drug regulatory regimes in the Netherlands since the Second World War" goedgekeurd. Het voorstel gaat onder andere gebruikmaken van de in CLARIAH ontwikkelde technologie.

Aanvragers: Prof. J.C. Kennedy (UU)  & Prof. T. Pieters (UU)

Aanvang: september 2015

Samenvatting:

Drugs tolerantie als mythe

Nederland heeft een reputatie als tolerant land met betrekking tot drugsgebruik. Toch is ook hier het gebruik van ‘drugs’ na 1945 in toenemende mate gereguleerd. Dit project onderzoekt hoe de groeiende bemoeienis met drugsgebruikers samenhangt met publieke debatten over drugs, ontwikkelingen in de drugshandel en processen op lokaal en internationaal niveau. Hierbij wordt op een innovatieve wijze gebruik gemaakt van een combinatie van conventionele en digitale onderzoeksmethoden zoals die beschikbaar worden gesteld door NWO in CLARIAH, Horizon-Translantis of via Beeld en Geluid en het E-Science-centre.

Summary:

Dutch drug policies since the Second World War have oscillated between tolerance and repression of drug use. The Netherlands, with their internationally (in)famous reputation of guiding in decriminalization of drug use and in public health harm reduction policies, a reputation established in the 1970s-1990s, have since become more restrictive. However, whether tolerant or restrictive, pragmatic or moralistic, from a historical perspective drug policies in the Netherlands have shown a structural undercurrent of increasing regulation. In other Western countries, too, increased institutionalised interventions in drug use have gone hand in hand with oscillations in strategies and approaches.


The development of, and swings within, the regulatory imperative have been inadequately explained, as they are focused too narrowly on a univocal – and unique – national drug policy-making process. This project broadens the scope and investigates drug regulation in the Netherlands as historically resulting from the interaction with, the development of drug economies, shifting public perceptions about drug use, and the dynamics of local drug politics. The key research question is: how can the development and intensification of drug regulatory regimes since the Second World War be explained?

Digital history methods will be employed in combination with conventional methods in a ‘blended’ research methodology. Important digitized databases of textual sources that will be used are Delpher (the Dutch online historical newspaper database of the Royal Dutch Library [KB] (covering the period 1945-1990) and the LexisNexis database for international documents, periodicals and Dutch newspapers (covering the period 1990-2015). These will be researched using the following digital tools for data mining: Texcavator and Newsreader.
Furthermore, the researchers will make use of digital tools developed by the Netherlands Institute for Sound and Vision [B&G] (e.g. Polimedia and AVResearcherXL).

Prof. dr. Franciska de Jong (Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, vicevoorzitter van NWO) wordt per september 2015 directeur van CLARIN ERIC, het bestuursorgaan van CLARIN dat gehuisvest is bij de Universiteit Utrecht. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) is een grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. CLARIN zet zich in om onderzoekers in deze vakgebieden laagdrempelige toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens uit heel Europa, en tot tools om deze data te bewerken.

Met haar academische en bestuurlijke ervaring is Franciska de Jong bij uitstek gekwalificeerd om de belangrijkste uitdagingen voor CLARIN in de komende jaren aan te gaan. Onder haar leiding wil CLARIN verder uitbreiden en meer toekomstbestendig worden. De Jong zal zich inzetten om nieuwe gebruikersgroepen te bereiken en om de samenwerking te versterken met nieuwe partners en landen buiten Europa. Daarnaast zal ze de samenwerking met commerciële partners initiëren. Franciska de Jong volgt Steven Krauwer (Universiteit Utrecht) op, een van de grondleggers en de eerste directeur van CLARIN ERIC.

CLARIN faciliteert baanbrekend onderzoek door ongekende hoeveelheden data en innovatieve tools samen te brengen met betrekking tot diverse talen in Europa en wereldwijd. Zo wordt het mogelijk om meerdere bronbestanden tegelijk te doorzoeken en de data op geavanceerde wijze te analyseren. De tools zijn speciaal afgestemd op de behoeften van de onderzoekers. CLARIN opent de deur naar nieuwe benaderingen van taalgebaseerd onderzoek in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Meer informatie staat hier.

Op vrijdag 10 april 2015 organiseert ATHENA (onderdeel van CLARIAH) een symposium genaamd ‘Mens-natuur relaties in historisch perspectief: noodzaak en mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek’. Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit symposium.

Locatie Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 10, Utrecht
Datum 10 april 2015
Tijd 12.45 - 16.00

 

Het symposium gaat dieper in op de mogelijkheden en noodzaak van een interdisciplinaire benadering van onderzoek naar de historische relatie tussen mens en natuur met als sprekers:

  • prof. dr. Jan Luiten van Zanden
  • prof. dr. Joop Schaminee
  • drs. Jan de Rijk
  • dr. Franck Meijboom
  • dr. Inge van der Jagt
  • dr. Rob Lenders

Tevens zal het ATHENA project worden voorgesteld. ATHENA is een project-in-wording om historische, archeologische en ecologische databestanden met betrekking tot het voorkomen van flora en fauna in Nederland in het verleden toegankelijk te maken en te combineren.

Bijgevoegd de uitnodiging met daarin het gehele programma. Het symposium vindt plaats in het Universiteitsmuseum Utrecht. Opgeven kan door een mail te sturen naar o.v.v. congres ATHENA met daarin uw organisatie- en adresgegevens.

Voor vragen kunt u terecht bij Thomas van Goethem: +31 (0)24 - 365 20 60.