Inschrijving nieuwe cursusrondes Essentials 4 Data Support geopend

U kunt zich nu inschrijven voor de komende cursusrondes van mei en september.

Essentials 4 Data Support bestaat uit twee groepsbijeenkomsten (21 mei bij DANS, 2 juli bij TU Delft Library) met begeleiding door coaches, presentaties van experts, online cursusmateriaal en opdrachten. Research Data Netherlands wil met de cursus een bijdrage leveren aan de professionalisering van en de afstemming tussen data supporters.

U kunt op elk moment beginnen met de online-only-cursus, deze biedt Research Data Netherlands voor geïnteresseerden kosteloos aan.

Meer informatie

Meer informatie over de kosten en het inschrijven voor de volledige cursus is te vinden op de cursuswebsite. Vragen kunt u ons stellen via .

zie voor oorspronnkelijke bericht: https://www.surfspace.nl/artikel/1774-essentials4datasupport/

 

CLARIAH KB Huygens

Workshop: Leren werken met STCN (Short-Title Catalogue Netherlands)

De Short-Title Catalogue Netherlands bevat beschrijvingen van alle bewaard gebleven boeken die vóór 1800 in Nederland of in het Nederlands (met uitzondering van Vlaanderen) gedrukt zijn. Daarmee biedt deze bibliografie een schat aan gegevens voor het onderzoek naar cultuur en maatschappij in de vroegmoderne tijd. Afgelopen najaar zijn de beschrijvingen van de STCN op verzoek van Els Stronks tijdens haar KB-fellowship ook als RDF-dataset beschikbaar gemaakt.

Complexe zoekacties

Het doel hiervan was om in de STCN data veel complexere zoekacties mogelijk te maken dan in de bestaande  STCN-webinterface kan. Er is nu een nieuwe zoektool waarmee veel meer kan. Zo kunnen data van verschijnen gecombineerd worden met gegevens over genre, om te zien welk genre wanneer populair was. En kan met één zoekactie getoond worden hoe formaten van boeken voor jongeren zich ontwikkelden in de loop der tijd. Of wanneer bepaalde steden geïllustreerde boeken produceerden.

SPARQL

In die nieuwe zoektool moeten zoekcommando’s in SPARQL gegeven worden, en dat vergt enige oefening. Deze workshop biedt een korte introductie tot SPARQL en veel gelegenheid tot oefenen. Er wordt ook tijd ingeruimd om zelf te werken aan eigen vragen. Neem wel je eigen laptop mee!

Workshop

De workshop is vooral geschikt voor onderzoekers die productiegegevens van vroegmoderne boeken in hun onderzoek willen betrekken, en die productie met digitale middelen in kaart willen brengen. Enig technisch inzicht is handig, maar de oefeningen worden in de vorm van een handleiding uitgereikt en zijn ook in een rustiger tempo thuis nog eens te herhalen mocht het tijdens de workshop te snel gaan. De workshop wordt aangeboden door de KB, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en CLARIN.              

Kosten De workshop is gratis. Er bestaat een mogelijkheid tot vergoeden van reiskosten.
Datum en tijd maandag 13 april 2015, van 9.30 tot 13.00 uur
Locatie Koninklijke Bibliotheek, Willem Alexanderhof 5, 2509 LK Den Haag

 

Programma

Tijd Activiteit Door
09.15 - 09.30 inloop met koffie
09.30 - 09.35 ontvangst door Els Stronks
09.35 - 09.45 korte introductie tot de STCN Marieke van Delft
09.45 - 10.00 uitleg over de dataset en de RDF conversie Juliette Lonij
10.00 - 10.30 introductie tot de SPARQL-syntax Peter Boot
10.30 - 11.00 koffie/thee pauze
11.00 - 13.00 practicum deelnemers (neem je eigen laptop mee)

 

In verband met het aantal plaatsen en de catering ontvangen we graag je aanmelding voor deelname vóór 31 maart 2015 :

 

DH-award

Het CLARIN-project SHEBANQ (System for HEBrew Text: ANnotations for Queries and Markup) heeft de DH-Award voor beste set tools gewonnen. Voor meer info zie hier: http://dhawards.org/dhawards2014/results/ en dan scrollen naar tools en software suite.

KB

Methoden en technieken van wetenschappers

Dinsdag 24 maart 2015 organiseert de Koninklijke Bibliotheek (KB) een symposium over het gebruik van gedigitaliseerde kranten in Digital Humanities, geesteswetenschappelijk onderzoek met een computationele insteek. Verschillende onderzoekers presenteren hun tools en projecten.

Digital Humanities

De digitale geesteswetenschappen zijn sterk in opmars. Massadigitalisering van historische teksten heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe, digitale onderzoeksmethoden. Omvangrijke verzamelingen digitale teksten lenen zich bijvoorbeeld voor allerhande vormen van distant reading of text mining. De KB heeft een belangrijk aandeel geleverd in de digitalisering van historische kranten. De data stelt zij ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Tijdens dit symposium presenteren wetenschappers de Digital Humanities-projecten die zij uitvoeren met de historische kranten van de KB als basis.

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksgroepen uit het hele land stellen hun werk voor. Ze vertellen hoe en waarom ze de digitale kranten gebruiken en welke vernieuwende methoden en technieken ze daarbij ontwikkelen en toepassen. Er zijn onder meer presentaties over:

Zodra het volledige programma bekend is, maken we dit op de website van de KB bekend.

Praktisch

Dit symposium is in de eerste plaats bedoeld voor onderzoekers, overige belangstellenden zijn welkom.

Locatie KB (Den Haag)
Datum Dinsdag 24 maart 2015
Tijd 10.00-17.00 uur.

 

Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk in verband met beschikbare ruimte en catering.

Registreren kan met dit aanmeldingsformulier.

Verder verspreiding van deze uitnodiging aan geïnteresseerden wordt op prijs gesteld.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Steven Claeyssens
Coördinator dataservices
Koninklijke Bibliotheek
 
E
T (070) 314 03 12

De toekomst van de Geesteswetenschappen

Uitnodiging Symposium op 1 april

Graag nodigen wij u uit voor een informeel symposium over de toekomst van de geesteswetenschappen en het geestewetenschappelijke onderzoek en onderwijs op het Meertens Instituut te Amsterdam. Het symposium wordt georganiseerd door het Meertens Instituut en NTC van de Radboud Universiteit, en vindt plaats op 1 april - op die dag wordt Nicoline van der Sijs 60 jaar en dat is een mooie aanleiding voor een symposium.

Tijdens het symposium krijgen jonge Nijmeegse en Amsterdamse onderzoekers de gelegenheid in maximaal tien minuten hun toekomstvisie of toekomstwens te verwoorden – dat kan gaan over de toekomst van de geesteswetenschappen in het algemeen, van hun eigen onderzoek, van het onderzoek of onderwijs binnen hun discipline, of over de vraag hoe de Nederlandse taal of literatuur er in de toekomst uit gaan zien. Daarna zullen enkele senioronderzoekers hun toekomstvisie uiteen zetten. Vervolgens zal een panel met de sprekers en met het publiek in discussie gaan.

Voorlopig programma 1 april 2015

13.00 Opening: Hans Bennis
13.15-14.15

Jonge onderzoekers uit Nijmegen:

 • Stefan Frank
 • Alan Moss
 • Sophie Reinders
 • Lieke Verheijen
 • Jeroen Dera en Lieke van Deinsen
14.15-15.15

Jonge onderzoekers uit Amsterdam:

 • Kirsten van den Heuij
 • Folgert Karsdorp
 • Peter van Kranenburg
 • Marten van der Meulen
 • Caitlin Meyer
15.15-15.45 Theepauze
15.45-16.30

Senioronderzoekers uit Nijmegen en Amsterdam:

 • Jos Joosten
 • Marc van Oostendorp
 • Wilbert Spooren
 • René van Stipriaan
16.30-17.15

Paneldiscussie en discussie met publiek o.l.v. Paula Fikkert
Panel bestaande uit o.a.:

 • Hans Bennis
 • Rens Bod
 • Antal van den Bosch
 • Karina van Dalen-Oskam
 • Pieter Muysken
 • Ewoud Sanders
17.15-18.00 Borrel

 

U kunt zich aanmelden via het Meertens. U ontvangt een bevestiging. Een routebeschrijving naar het Meertens Instituut vindt u hier.

Vriendelijke groeten, ook namens Nicoline van der Sijs,

Femke Niehof