logo KB

Sinds de lancering van het KB Lab in 2013 is de website dé plek voor alle digitale experimentele tools en datasets van de KB.

Het KB Lab is steeds aangevuld met nieuwe tools en datasets die zijn gemaakt in samenwerking met KB-researchers-in-residence en de KB-fellows, tot we het punt bereikten dat we een nieuwe website nodig hadden om (nieuwe) inhoud makkelijker te kunnen vinden, te gebruiken en te integreren in onderzoek.

Met veel plezier kunnen we nu de vernieuwde KB Lab-website presenteren. We nodigen u hiervoor van harte uit op dinsdag 11 april 2017 van 14.00 – 18.00 uur in de KB in Den Haag.

Meer informatie over het programma en de workshops, staat hier op de website van de KB.

Deadline aanvraag maandag 19 juni 2017 logo uuT
Datum workshop 7-8 november, 2017
Locatie Utrecht
Taal NL De workshop in principe in het Nederlands (want gebaseerd op Nederlandstalige bronnen). Als een deelnemer alleen Nederlands leest en niet spreekt, is dat geen enkel probleem: een goede leesvaardigheid in het Nederlands is echter een must!

Achtergrond

De afgelopen jaren is via de applicatie Delpher van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag een grote hoeveelheid gedigitaliseerde Nederlandstalige kranten beschikbaar gekomen. Een van de manieren om deze grote hoeveelheid data toepasbaar te maken voor onderzoek is textmining. Met deze digitale onderzoekstechniek isoleer je met behulp van algoritmes patronen, trends of specifieke categorieën tekst uit de data. Zo kunnen allerlei onderzoeksvragen worden beantwoord.

Om onderzoekers te helpen de gedigitaliseerde kranten van de KB zinvol te doorzoeken en om hen handreikingen te doen om de zoekresultaten te analyseren, werd binnen het onderzoeksproject Translantis de textmining-tool Texcavator ontwikkeld. Met deze tool kunnen gebruikers bijvoorbeeld grote hoeveelheden bronnenmateriaal met onder meer word clouds, timelines en concept mining contextualiseren, artikelen bijeen brengen voor close reading en verder analyseren met behulp van andere tools uit de digitale geesteswetenschappen. In deze workshop leer je hoe je textmining en Texcavator kunt gebruiken in je eigen onderzoek.

Opzet

Tijdens deze workshop wordt een korte introductie gegeven van digital humanities in het algemeen en textmining in het bijzonder. Daarna krijg je uitgebreid uitleg over Texcavator en andere instrumenten voor textmining. Vervolgens kun je met behulp van deze tool aan de slag met je eigen onderzoeksvraag.

De workshop staat open voor allerlei type onderzoeksvragen die betrekking hebben op (een deel van) de periode 1850-1990 en die de gedigitaliseerde kranten van de KB als bron gebruiken. De onderzoeksvraag moet zich richten op een specifieke casus, waarbij het gebruik van textmining bijdraagt aan de analyse. Geschikte onderzoeksvragen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

  • de veranderende inhoud van een bepaald genre krantenartikel
  • de receptie van films
  • de handel in bepaalde goederen
  • het veranderen van een intellectueel concept door de tijd heen

 Geselecteerde deelnemers(groepjes) worden na afloop van de workshop uitgenodigd om hun onderzoek uit te werken tot een artikel.

Deelname

Onderzoekers kunnen individueel of in groepjes van maximaal drie personen deelnemen. Eerdere ervaring met digitale onderzoekstechnieken is niet nodig; er zal tijdens de gehele workshop begeleiding zijn vanuit het Translantis-team. We moedigen specifiek RMA-studenten aan om te deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van een ingestuurd abstract (max. 500 woorden), waarin wordt toegelicht hoe het gebruik van textmining kan helpen een antwoord te vinden op hun concrete onderzoeksvraag. Tevens wordt deelnemers gevraagd een korte biografie mee te sturen (ca. 100 woorden). De deadline is maandag 19 juni 2017.

Stuur inzendingen naar Peter van den Hooff ().

weekerfgoed

Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed 2017 worden door het hele land bijeenkomsten rondom digitaal erfgoed georganiseerd. De Week wordt geopend op 7 april 2017 in Den Bosch tijdens de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In 2015 vond de eerste editie van de Week van het Digitaal Erfgoed plaats. Aanmelden voor de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed is helaas niet meer  mogelijk; het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Maar er is die week veel meer:

Zo is er op 10 april een workshop over het werken met PID's (Persistent Identifiers). Persistent Identifiers voorkomen linkrot, een probleem waar ook wetenschappelijke websites en publicaties mee kampen. Twee dagen later, op 12 april, is er een workshop over webarchivering in Nederland, die zich mede richt op onderzoekers, in de rol van gebruikers van webarchieven.
Ook interessant is de bijeenkomst Story of our life op 13 april, in samenwerking met het Meertens Instituut.

Er is meer, en dat is te zien op de website: http://weekvanhetdigitaalerfgoed.nl/

 

Op 13 december 2016 werden de onderzoeksfaciliteiten bekend gemaakt die de komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap in Nederland. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker nam de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met de 33 geselecteerde faciliteiten en clusters in ontvangst tijdens de presentatie in Den Haag. De faciliteiten op de Roadmap komen in aanmerking voor financiering door NWO. Onder deze faciliteiten is elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen.

Hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten leveren een belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie. Staatssecretaris Dekker: ‘Wetenschappelijk onderzoek is dé sleutel voor vooruitgang. Excellente wetenschap kan niet zonder hoogwaardige en toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. Wetenschap moet impact hebben. En dat betekent: samenwerken, kennis delen en nieuwsgierig blijven. De Nationale Roadmap gaat over het gereedschap dat wetenschappers nodig hebben om hun belangrijke wetenschappelijke werk voor de samenleving te kunnen doen. Terecht is samenwerken een rode draad hierin.’

Eerder dit jaar bracht de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met een landschapsanalyse zo’n 160 bestaande en nieuwe onderzoeksfaciliteiten met een investeringsbehoefte in kaart. Er is echter te weinig geld om al deze faciliteiten in Nederland te ondersteunen. Daarom is een selectie gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten op basis van hun belang voor de wetenschap. Ook is er nadrukkelijk geselecteerd op aansluiting bij strategische prioriteiten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda, de topsectoren en de Europese roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (ESFRI).

Clustering faciliteiten voor samenwerking

Bij het in kaart brengen van de onderzoeksfaciliteiten in Nederland tijdens de landschapsanalyse constateerde de Commissie al dat een betere afstemming en samenwerking tussen faciliteiten nodig is om de investeringsbehoefte omlaag te brengen. Zo wordt er door verschillende faciliteiten vergelijkbare apparatuur aangevraagd en worden nieuwe investeringen gedaan of gepland terwijl bij bestaande faciliteiten nog capaciteit beschikbaar is.

Een van de keuzes die de Commissie daarom heeft gemaakt voor de Roadmap 2016-2020 is het aanbrengen van clusters van onderzoeksfaciliteiten. De Commissie heeft deze clusters gevraagd om met één gezamenlijk investeringsplan te komen. Voorzitter Van Duijn: ‘Dit leidt tot meer samenwerking en afstemming en tot een zo efficiënt mogelijke inzet van de beperkte middelen.’ Naast de 16 individuele faciliteiten bevat de Roadmap 17 clusters.

Eerste toekenningen in 2018

Medio 2017 kunnen de onderzoeksfaciliteiten die op de Roadmap staan hun financieringsaanvraag indienen. De eerste toekenningen worden in het voorjaar van 2018 verwacht. De Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is ingesteld voor een periode van vier jaar. In de loop van 2020 vindt de volgende update van de Nationale Roadmap plaats. De Permanente Commissie zal na de aanstaande financieringsronde de opzet van de huidige Roadmap evalueren. Tussentijds kunnen in urgente situaties beperkte aanvullingen gedaan worden op deze Nationale Roadmap.

Permanente Commissie

Om de strategische kaders voor deze investeringen voor langere tijd vast te leggen heeft het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 aan NWO gevraagd een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in te stellen. Op 24 juni 2016 presenteerde de Commissie haar eerste omvangrijke inventarisatie van het onderzoeksfaciliteitenlandschap, door middel van de lancering van onderzoeksfaciliteiten.nl. Deze website biedt voor het eerst een overzicht van het aanbod aan bestaande grootschalige infrastructuur in Nederland.

Meer informatiehiskrant12 december 2016 - Op 20 januari a.s. organiseert de KB, de nationale bibliotheek, opnieuw een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. Zie ook het verslag van Historische kranten als big data I (2015).

Het volledige artikel staat hier.