FAQ

Hoe zijn de personeelskosten in WP2 berekend?

Voor WP2 is er uitgegaan van NWO/VSNU normbedragen. Die bedragen:

  • € 59.314 per jaar voor niet wetenschappelijk personeel (NWP) op HBO-niveau
  • € 70.937 per jaar voor NWP op academisch niveau

De jaarbedragen bij NWO/VSNU zijn hoger dan 12 x het maandbedrag, omdat bij een aanstelling van minimaal 12 maanden er recht is op een extra bedrag. De met bovenstaande jaarbedragen corresponderende maandbedragen zijn:

  • € 4.563 (12* dit bedrag = 54.756 en dus lager dan het jaarbedrag)
  • € 5.457 (12* dit bedrag = 65.484 en dus lager dan het jaarbedrag)

Voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten, zie de antwoorden op de specifieke vraag hierover .

Hoe zijn de personeelskosten in WP3 berekend?

Voor WP3 is er uitgegaan van een fictief maandbedrag van € 6.000/maand. Dat heeft de volgende redenen:

  1. er is veel meer variatie in NWO/VSNU-tarieven binnen WP3 (onderzoekers worden anders betaald dan NWP);
  2. er bestaat de mogelijkheid reële salarissen te betalen voor bepaalde medewerkers, indien een gemotiveerd verzoek hiertoe wordt ingediend en goedgekeurd door NWO. Dat heeft alleen enigszins zin als er een hoger maandbedrag aangehouden wordt dan de NWO/VSNU-tarieven.

Het betreft hier uitsluitend personeelskosten. Hierin zitten geen materiële kosten, en ook geen reis- en verblijfskosten. Het bestuur heeft voorlopig € 1.000 per WP beschikbaar gesteld voor binnenlandse reis- en verblijfskosten . We evalueren na het eerste jaar of dit voldoende is. Reizen naar het buitenland dienen apart van te voren aangevraagd en goedgekeurd te worden. Hier is apart budget voor beschikbaar dat uit WP1 komt.

In WP2 zijn de jaarlijkse personeelskosten hoger dan 12x de maandelijkse kosten. Hoe kan dit?

Het maandbedrag voor niet-wetenschappelijk personeel op academisch niveau (€70.937 / 12 = € 5.911) geldt voor iedere 12 maanden die er gewerkt wordt, niet voor kleinere projecten met een kortere duur. Het normale maandbedrag is € 5.457.

Kan ik hoger dan in schaal 11.2 declareren?

In principe niet; dit is een vereiste van NWO. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar zelfs als die toegewezen worden zal je toegewezen budget NIET aangepast worden. Contacteer Jan Odijk voor mee rinformatie.

Het beschikbare budget is lager dan de totale kosten van het project uit WP3. Hoe kan dat?

Als we in WP3 uitgaan van € 6.000/persoon/maand, valt het totale bedrag voor het plan van WP3 hoger uit dan het beschikbare budget. Naast de personeelskosten hebben we ook een buffer voor onvoorziene omstandigheden aangehouden van € 50.000. Er is toen besloten bij ieder partner ca 7.3% te korten, om uit te komen op het beschikbare budget. Dat hoeft niet te betekenen dat niet al het werk uitgevoerd kan worden, want voor de meeste medewerkers kunnen alleen NWO/VSNU-tarieven aangerekend worden, en die zijn lager dan € 6.000/persoon/maand. Iedere partner moet zelf bepalen hoe het met deze korting omgaat: in bepaalde gevallen heeft het geen consequenties, in andere gevallen zal er mogelijk minder werk gedaan kunnen worden.

Kan ik reiskosten declareren en hoe doe ik dat?

Voor dienstreizen binnen Nederland in de context van CLARIAH kan je, indien er geen andere vergoedingsmogelijkheid is, kosten declareren bij je eigen organisatie in overeenstemming met de regels en conventies die in je eigen organisatie daarvoor gelden. Deze kosten zullen dan door je orgamisatie doorbelast worden aan CLARIAH.

Reis- en verblijfskosten voor CLARIAH-gerelateerde events kunnen alleen vergoed worden indien daarvoor eerst een gemotiveerde aanvraag is ingediend en goedgekeurd door het CLARIAH uitvoerend bestuur. Voor meer informatie hierover zie http://www.clariah.nl/over/deelnemers/reisondersteuning

Ondersteunt CLARIAH de organisatie van events die relevant zijn voor CLARIAH?

CLARIAH kan de de organisatie van events die relevant zijn voor CLARIAH ondersteunen. Voor meer informatie, zie http://www.clariah.nl/over/deelnemers/evenement-ondersteuning