Reisondersteuning

Introductie

CLARIAH wil alle medewerkers van organisaties die deelnemen in CLARIAH stimuleren om deel te nemen en actief bij te dragen aan CLARIAH-gerelateerde events, zowel nationaal als internationaal. Actieve deelname van CLARIAH-mensen is essentieel om de belangen van de Nederlandse gemeenschap te behartigen in de Europese CLARIN en DARIAH infrastructuren
Om deze reden biedt CLARIAH medewerkers van in CLARIAH deelnemende organisaties de gelegenheid een aanvraag te doen voor vergoeding van kosten voor reizen, overnachtingen, verblijfskosten en event-gerelateerde kosten (bijv. conference fees) voor events die relevant zijn voor CLARIAH.

Gebruik het webformulier in de tab hierboven voor je aanvraag.
Als je aanvraag gehonoreerd is, gebruik dan het declaratieformulier om de daadwerkelijke kosten te declareren. Vul het formulier digitaal in en onderteken het en zend het samen met de bewijsmiddelen naar het CLARIAH bureau.

icoonpdf De criteria voor toekenning die hierbij gehanteerd worden vindt men hier.

 

Wij wijzen ook nog eens op een clausule uit de toezeggingsbrief: Bij publicaties die (mede) tot stand gekomen zijn door financiering van CLARIAH dient de zinsnede “Het onderzoek voor deze bijdrage werd mogelijk gemaakt door het CLARIAH-CORE project dat gefinancierd wordt door NWO” (Ned.) of “The research for this paper was made possible by the CLARIAH-CORE project financed by NWO” (Eng.) te worden opgenomen onder vermelding van de CLARIAH website (http://www.clariah.nl). Van iedere publicatie (incl. slideshows voor presentaties) die met (mede)financiering van CLARIAH tot stand is gekomen, bezorgt de eerste auteur een (elektronisch) afschrift aan het CLARIAH-bureau () bij voorkeur in PDF-formaat.