Voorstel

Indiening

Op 1 oktober 2013 werd om 11:59 het CLARIAH voorstel voor de "Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten" ingediend.

Tijdens het schrijven van het voorstel, waren bijna alle onderzoekers van de geesteswetenschappen in Nederland betrokken. Behalve uit de academische wereld, kreeg het voorstel veel steun van vele kennis- en erfgoedinstellingen en diverse MKB-bedrijven: een samenwerking tussen vele partijen die op zich al uniek was. Na een intensief proces van schrijven, corrigeren, bewerken, verzamelen van steun voor het voorstel werd het ingediend. Daarna was het wachten op de definitieve uitspraak van de nationale en internationale scheidsrechters.

De belangrijke datums waren:

Datum

Actie

1 Oct 2013 Inlever deadline
Oct-Dec 2013 Consultatie van de referenten
 Verweer indieners
Aanbevelingen aan NWO-gebiedsbesturen.
Jan 2014 Eerste bijeenkomst Meeting committee
Mar/Apr 2014 Site visits
Tweede bijenkomst Meeting Committee
Begin mei 2014 Aanbevelingen committee aan bestuur NWO
Eind mei 2014 NWO AB beslissing