WP1, WP2 Gertjan 
Huygens-ING
OpenLinkedData
https://www.huygens.knaw.nl/filarski/
Gertjan Filarski studeerde eerst Bedrijfseconomie in Den Haag en daarna Mediëvistiek en Oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Na ruim vijftien jaar als (freelance) software engineer en project manager IT in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakte hij in 2010 de stap naar een academische omgeving. Bij Huygens ING begeleidt Gertjan een groot aantal projecten waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe web technieken en digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek. Vanuit deze projecten zet hij een overkoepelende onderzoeksinfrastructuur op die gekoppeld is aan Europese netwerken (bijvoorbeeld CLARIN) en aan andere internationale partners in de VS en Canada. Daarnaast adviseert Gertjan geesteswetenschappers bij het schrijven van project aanvragen en de directie bij het uitzetten van het IT beleid. Voor meer informatie zie LinkedIn.
WP2, WP6 katrien depuydt
Institute for the Dutch Language (ivdNt)
Historical linguistics; lexicography; corpus linguistics; semantics
http://ivdnt.org/

I am a senior researcher at the Institute for Dutch Lexicology, soon to become Institute for the Dutch Language. I have worked on two major historical dictionaries and have led several projects on corpus building, computational lexica, tools for lexicon building and retrieval systems for corpora and dictionaries.

I have been involved in several European and national projects, leading work packages on lexicon development. In CLARIAH wp2, I am responsible for the development of the Diachronic Semantic Lexicon of Dutch (Diachroon Semantisch Lexicon van de Nederlandse Taal (DiaMaNT).

WP2 Enno
KB, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
Linked Data; Metadata; Digitaal Heritage; NL-DBpedia
https://twitter.com/ennomeijers
Involved in the development of digital library services at KB, participating in the development of the NDE infrastructure (WP2 ‘Bruikbaar’), focused on identifying possibilities for cooperation between  NDE and CLARIAH.
WP2 Jerry de Vries 
DANS
OpenLinkedData
https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/staff/vries-m-sc
Jery is een informatie specialist en werkt bij DANS. Voor meer informatie zie LinkedIn.
WP2 daan broeder
KNAW Humanities Cluster

Ontwikkelaar ICT

??