Gertjan Filarski

WP1, WP2 Gertjan 
Huygens-ING
OpenLinkedData
https://www.huygens.knaw.nl/filarski/
Gertjan Filarski studeerde eerst Bedrijfseconomie in Den Haag en daarna Mediëvistiek en Oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Na ruim vijftien jaar als (freelance) software engineer en project manager IT in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakte hij in 2010 de stap naar een academische omgeving. Bij Huygens ING begeleidt Gertjan een groot aantal projecten waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe web technieken en digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek. Vanuit deze projecten zet hij een overkoepelende onderzoeksinfrastructuur op die gekoppeld is aan Europese netwerken (bijvoorbeeld CLARIN) en aan andere internationale partners in de VS en Canada. Daarnaast adviseert Gertjan geesteswetenschappers bij het schrijven van project aanvragen en de directie bij het uitzetten van het IT beleid. Voor meer informatie zie LinkedIn.