Rick Mourits

WP4 rick mourits 
Universiteit Utrecht 
historische demografie, langlevendheid, sociale ongelijkheid, religie, kwantitatieve onderzoeksmethoden 
https://www.uu.nl/medewerkers/RJMourits
 
Ik ben postdoc/data-analist binnen CLARIAH. WP4 in CLARIAH heeft als doel om de gehele Nederlandse bevolking tussen 1812 en 1967 te reconstrueren. De afgelopen jaren is het merendeel van de aktes uit de burgerlijke stand gedigitaliseerd. De volgende stap is om de levenslopen en familiestructuren van alle individuen die tussen 1811 en 1967 in Nederland leefden te reconstrueren in een nieuwe database: LINKS-Nederland.