Nanne van Noord

WP5 Nanne van Noord
UvA, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Computer vision; Digital humanities; Machine learning
https://nanne.github.io/

Binnen CLARIAH WP5 werk ik aan het vergroten van de toegankelijkheid en vindbaarheid van audiovisueel materiaal door het toepassen en ontwikkelen van computer vision algoritmes.