Arianna Betti

WP6 clariah
ILLC, Universiteit van Amsterdam
Methodologie in de filosofie, computationele geesteswetenschappen, geschiedenis en filosofie van specifieke begrippen binnen de logica, ontologie, taal en wiskunde
https://www.axiom.humanities.uva.nl/arianna/
Hoogleraar & leerstoelhouder aan de Universiteit van Amsterdam, werkzaam als taalfilosoof (uitzonderlijk soort binnen computationele geesteswetenschappen). Binnen een handvol projecten onder mijn leiding creëert  mijn team een nieuwe, betrouwbare en transparante computationele methodologie voor de ideeëngeschiedenis, door zogenaamde symbolische en niet-symbolische KI (ontologie + distributionele semantiek) te combineren. We bouwen en gebruiken filosofische corpora in het Duits (1740-1939), Latijn (18th), Pools (19th-20th), Engels (1890-2000) en hopelijk gauw Oudgrieks en 14de eeuws Latijn. Ik ben geïnteresseerd in technische zaken zonder zelf programmeur te zijn, en reflecteer graag over technische aspecten van computationeel werk vanuit een filosofisch oogpunt.