Joris van Eijnatten

WP6 clariah
Netherlands eScience Center (NLeSC); Universiteit Utrecht
geschiedenis en computers; tekst mining
https://www.uu.nl/medewerkers/JvanEijnatten
Joris van Eijnatten is cultuurhistoricus en sinds 2020 algemeen directeur van het Netherlands eScience Center. Van 2007 tot 2019 werkte hij als hoogleraar cultuurgeschiedenis aan achtereenvolgens de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Hij heeft talrijke artikelen en boeken gepubliceerd op het gebied van de ideeën- religie- en mediageschiedenis, over onderwerpen als tolerantie, preken, communicatie en Willem Bilderdijk. Hij is thans gespecialiseerd in de digitale (door computers ondersteunde) geschiedschrijving, met een bijzondere belangstelling voor conceptuele veranderingen van de achttiende tot en met de eenentwintigste eeuw. Hij is een van de oprichters van het open-access tijdschrift International Journal for History, Culture and Modernity.