Joris van Zundert

WP6 clariah
 Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis
 Computationele Geesteswetenschappen
 https://jorisvanzunder.net
Drs. Joris J. van Zundert (1972) is senior onderzoeker en ontwikkelaar in computationele geesteswetenschap. Hij werkt bij de afdeling Letterkunde van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zijn researchfocus is de analyse van literaire en historische teksten met behulp van computationele algortitmes en andere aspecten van geesteswetenschappelijke informatie- en data-modelering. Zijn huidige onderzoek concentreert zich op de interactie tussen researchsoftware-ontwikkeling en geesteswetenschappelijk onderzoek, met name de spanning tussen hermeneutische en ‘big data’ methoden. Zijn analytisch-computationele werk heeft betrekking op de correlatie tussen de immanente aspecten van tekst en de sociologisch processen rond het concept literatuur. Daarnaast houdt hij zich bezig met computationele technieken voor stemmatologie, narratologie, en wetenschappelijke teksteditie.