Marjo van Koppen

WP6 clariah
Meertens Instituut, Universiteit Utrecht 
Historisch Nederlands, Microvariatie Nederlands, Syntaxis, Morfologie, Sociolinguïstiek
https://www.uu.nl/medewerkers/MvanKoppen
Ik ben een generatieve syntacticus die onderzoek doet naar microvariatiepatronen in zowel Nederlandse dialecten als historische varianten van het Nederlands. Ik combineer formele syntactische, sociolinguïstische en kwantitatieve analyses om inzicht te krijgen in deze patronen.