Steven Claeyssens

WP6 clariah
KB, nationale bibliotheek van Nederland
Boekgeschiedenis, filologie, digitale collecties
https://www.kb.nl/organisatie/organisatie-en-beleid/afdelingen-en-organogram/collectiespecialisten-kb/steven-claeyssens
Ik studeerde Germaanse filologie (Universiteit Gent), Book and Publishing Studies (Universiteit Leiden) en schreef een proefschrift over Nederlandse uitgeverijgeschiedenis. Mijn interesse gaat onverminderd uit naar tekst, filologie en uitgeven, maar de afgelopen jaren kwam de nadruk op het digitale te liggen: digitale geesteswetenschappen, digitaal uitgeven, digitale bronnenkritiek en tekstuele data. Ik ben conservator digitale collecties bij de KB, de nationale bibliotheek van Nederland.
In het CLARIAH-programma ben ik in de eerste plaats een expert van grote collecties gedigitaliseerde publicaties, namens de KB.