Wido van Peursen

WP6 clariah
Eep Talstra Centrum voor Bijbel en Computer (ETCBC), Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.
Tekstanalyse voor oude teksten en talen; Semitische talen; Religieuze teksten.
http://www.etcbc.nl
Ik heb een achtergrond in Theologie en Semitische Talen en ben betrokken geweest bij verschillende DH-projecten op Hebreeuwse en Syrische teksten. Momenteel ben ik directeur van het Eep Talstra Centrum voor Bijbel en Computer (ETCBC) van de VU Amsterdam. Onze projecten omvatten onder andere het CLARIN-NL project SHEBANQ (System for HEBrew Text: ANnotations for Queries and Markup) (2013-2014) [1] en de CLARIAH Research Pilot LinkSyr: Koppeling van Syrische gegevens (2017-2018) [2].