CLIO-DAP

CLIO-DAP

CLIO-DAP – Data Availability Policy (Regeling voor beschikbaarstelling van onderzoeksdata)

Regeling voor beschikbaarstelling van onderzoeksdata bij geselecteerde wetenschappelijke tijdschriften voor economische en sociale geschiedenis, mede ten behoeve van verrijkte publicaties binnen CLIO-INFRA (Onderzoeksinfrastructuur voor de bestudering van wereldwijde ongelijkheid) – een demonstratieproject binnen CLARIAH

DAP animatieHet doel van CLIO-DAP is het verbeteren van de communicatie bij onderzoek door leidende wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van de economische en sociale geschiedenis te bewegen om bij het publiceren van artikelen de auteurs te vragen ook de bijbehorende onderzoeksdata beschikbaar te stellen. De uitvoering van een dergelijke regeling vergt geautomatiseerde ondersteuning van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken partijen. De software moet het proces faciliteren waarbij onderzoeksgegevens worden gedeponeerd in betrouwbare digitale data-archieven, deze dataverzamelingen worden gepubliceerd en gereviewd en later gekoppeld aan de bijbehorende publicaties.

Het project onderzoekt welke nieuwe werkwijzen nodig zijn en welke bestaande kunnen worden aangepast en zal laten zien hoe deze kunnen functioneren met behulp van gangbare standaarden. Er wordt een demonstratieservice gebouwd met medewerking van tijdschriften die al een dergelijke regeling hanteren, teneinde anderen te overtuigen ook mee te werken aan verplicht deponeren, dit alles in samenwerking met de IEHA (International Economic History Association).

CLIO-DAP beoogt middels deze geautomatiseerde ondersteuning van informatie-uitwisseling verrijkte publicaties mogelijk te maken, waarbij een artikel is gekoppeld aan de dataset waarop het desbetreffende onderzoek is gebaseerd. Het resultaat kan naderhand worden opgenomen in de CLIO-INFRA-website en/of in het NARCIS-portaal van de KNAW, dat daarbij kan voortbouwen op eerder opgedane ervaring met het koppelen van informatiebronnen. Het project maakt gebruik van standaarden en beproefde werkwijzen binnen CLARIAH en beoogt inpassing in de zich ontwikkelende infrastructuur van CLARIAH.