HLZ

HLZ

Microdata over veranderingen in levenslopen bieden een uniek inzicht in de wijze waarop samenlevingen veranderen in de tijd. De Historische Steekproef Nederland (HSN) verzamelt dit soort gegevens voor Nederland. Een van de sterke punten van de HSN-database is dat het grotendeels gebaseerd is op de bevolkingsregisters. Echter, deze bron heeft ook een aantal zwakke punten: sommige registers zijn onvolledig, de registers bevatten geen informatie over levenloos aangegeven kinderen en ze geven soms tegenstrijdige informatie. Daarnaast verschaft LINKS gegevens over verdere familieleden van de onderzoekspersonen in de HSN.

 

LINKS staat voor ‘Linking System for Historical Family Reconstruction’ en richt zich op de reconstructie van alle families uit de negentiende en begin twintigste eeuw in Nederland. LINKS is gebaseerd op een bestaande database van personen gevonden in de Nederlandse burgerlijke stand.

In HLZ (HSN LINKS Zeeland) worden de gegevens van de provincie Zeeland uit de HSN gecombineerd met die van LINKS. Zo onderzoeken we in hoeverre de integratie van beide databases de mogelijkheid biedt om de kwaliteit en volledigheid van de HSN-database te verbeteren.


Website HLZ