Nederlab

Stokje van VondelNederlab biedt onderzoekers de mogelijkheid antwoorden te vinden op nieuwe, longitudinale onderzoeksvragen. Nederlab wil hiervoor een gebruikersvriendelijke webinterface inrichten van waaruit geesteswetenschappers de digitale historische teksten, die beschikbaar gesteld worden door de wetenschappelijke bibliotheken en instellingen, tegelijkertijd kunnen doorzoeken en met tools kunnen analyseren, zowel op tekstniveau als op metadata-niveau.

Voor CLARIAH zal een demonstrator van Nederlab worden gebouwd.

Website Nederlab