WP1: Disseminatie & Educatie

Werkplan

Disseminatie en Educatie zijn cruciale onderdelen van CLARIAH. Zonder een actieve onderzoeksgemeenschap en die de doelstellingen van CLARIAH, het ontwikkelen en gebruiken van geavanceerde software tools en het standaardiseren van digitale informatie, niet alleen onderschrijft maar de resultaten ook daadwerkelijk gebruikt voor haar onderzoek en onderwijs, is het geld voor CLARIAH slecht besteed. Datzelfde geldt wanneer studenten en PhD-studenten niet van meet af aan vertrouwd gemaakt worden met de mogelijkheden die de software en de eenvoudige toegang tot data hen biedt.

Een belangrijk onderdeel van CLARIAH is daarom het bij elkaar brengen van Geesteswetenschappers, Sociale-wetenschappers en ICT-onderzoekers zodat men van elkaar weet wat gewenst is, wat kan en hoe het gebruikt kan worden. Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat (aankomende) HSS-onderzoekers vertrouwd gemaakt worden met het gebruik van technologie: CLARIAH-technologie moet een essentieel onderdeel worden van het curriculum van studenten uit de sociale- en geesteswetenschappen.

Om dit te realiseren is er een Disseminatie&Educatie-plan voor de komende 4-jaar opgesteld. Het beschrijft de verschillende activiteiten om de komende jaren zoveel mogelijk onderzoekers en studenten vertrouwd te maken met het gebruik van technologie in hun onderzoek en onderwijs. Deels zal dit gaan via lezingen en bijeenkomsten, deels via hands-on-experience zoals THATcamps, waarbij men leert de technologie te gebruiken.

Hieronder staan de 2 links naar de Nederlandse en Engelse veris van het disseminatieplan.

Werk Pakket 1 (NL, disseminatie)