Werkplan

Doel van WP4 is om in 4 jaar (01-01-2015 – 31-12-2018) een research infrastructuur te realiseren (“Structured Data Hub”, SDH). In eerste instantie ten behoeve van de sociaal-economische geschiedbeoefening, voor de curatie, opslag, het vinden, linken, selecteren, visualiseren en analyseren van gestructureerde datasets, waarbij de SDH geïntegreerd moet kunnen worden met de totale CLARIAH-infrastructuur. Het uiteindelijke criterium voor het  slagen van het project is de mate waarin de SDH sociaal-economisch historici in staat stelt  om data en tools te combineren voor innovatief onderzoek.

Werkpakket 4 (NL)