Werkplan

De verschillende focusgebieden ontwikkelen elk technologie die gericht zal zijn op het creëren en/of verbeteren van software tools die hen kunnen helpen hun eigen onderzoeksvragen te beantwoorden. Maar veel tools en onderliggende technologie zoals het federatief inloggen is niet specifiek voor een van de focus gebieden, maar juist generiek. Veel van de huidige en toekomstige tools zullen gebruik kunnen maken van deze meer generieke technologie.

In werkpakket 2 zal deze meer generieke, ondersteunende software worden ontwikkeld. De geplande activiteiten staan beschreven in het zogeheten Technische Plan (TP). Het doel van dit plan is het beschrijven van de specifieke rol en verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden bij het realiseren van de technische infrastructuur van het project en het geven van een volledig overzicht van alle vereiste activiteiten. De opsomming bevat een beschrijving van de te verrichten taken, een mogelijke vorm van de organisatie, een overzicht van geïnteresseerde partners, stelt een prioriteit van de activiteiten voor en geeft een schatting van de geschatte inzet van mensen en geld.

CLARIAH Werkplan Techniek (WP2)